Lillnömmen

Lilla Nömmens Fiskevårdsområdesförening

E-mail: info@lillnommen.se

Lillnömmen är en vacker och fiskrik sjö mitt på det Småländska Höglandet

 

Lillnömmen (även benämnd Lilla Nömmen) är en sjö i Vetlanda kommun i Småland och ingår i Emåns huvudavrinningsområde. Sjön är mellan fem och sex meter djup, har en yta på 1,07 kvadratkilometer och är belägen 219 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget en grävd kanal som kallas Lillnömmenkanalen vilken mynnar ut i Nömmen. Abborre, braxen, gädda, löja, sutare är de vanligare fiskarterna. Men även gös och ål har fångats i sjön.

Lite om dess omgivning

 

Lillnömmen ligger vackert inbäddad bland berg, skog och omkringliggande gårdar och sommarställen. Gårdar och byar runt sjön är Brantås, Bökarp, Djurseryd, Djuvanäs, Gungemad, Lilla Bohult, Morsarvet av Sjöfälla, Naglarp, Nävelsjöås och Släthult. Värt att nämna är även Riddarberget, som är ett berg som stupar rakt ner i sjön. Här sägs en riddare sturskt ha ridit precis på kanten längst upp, men springaren, trött av en lång ritt med en rustningstung riddare ledde till ett förödande snedsteg och störtade sig själv och sin herre rakt ner i sjön och förolyckades.