Fiskekort

Lilla Nömmens Fiskevårdsområdesförening

E-mail: info@lillnommen.se

Fiskekort

 

Årskort: SEK 400 (april-oktober)

Veckokort: SEK 200

Dygnskort: SEK 50

Företagskort: Kontakta oss

Angelkrok: SEK 5 per krok

Vinterfisketävling: Kontakta oss

 

För hyra av båt, se fliken "uthyrning".

Regler för fisket i Lillnömmen

 

Fisketillsyn

I Lillnömmen finns två utbildade fisketillsynsmän med befogenheter utfärdade av Länsstyrelsen enligt Svensk lag. Fisketillsynen sker för att överse att det fiskas enligt de regler som är uppsatta i fiskelagen och i EU:s förordningar rörande fiske och fiskeripolitik. Som fisketillsynsman får man befogenheter att när man vill, utan någon form av misstanke, kontrollera fångad fisk, fiskeredskap, fiskesump och fiskefartyg. Man får även befogenhet att beslagta de redskap eller fångst som felaktigt använts vid fisket, eller kan tros användas vid senare fiske.

 

Kontrollavgift kommer att tas ut vid överträdelser mot ovan angivna bestämmelser.

 

Begränsad upptagning av Gädda

- Gädda under 40cm och över 80cm ska släppas tillbaka i sjön.

- Gädda mellan 40cm och 80cm får fångas och tas upp.

- Begränsningen gäller hela året

Anledningen till begränsningen är att skapa förutsättningar för god tillväxt och ett attraktivt sportfiske.

 

forts. regler

 

Fiske vid fasta fiskeredskap

Fiske får ej ske i sådan närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kommer till skada.

 

Fiskebegränsning

Fiskebegränsning mellan 1a aug & 15e Aug, endast stillastående fiske tillåtet och endast mellan kl 06:00 – 20:00.

 

All typ av fiske är förbjuden i Nömmekanalen / Lillnömmenkanalen som går mellan Lilla Nömmen och Nömmen. (Kräftfiske undantaget för markägaren.)