Hem

Lilla Nömmens Fiskevårdsområdesförening

E-mail: info@lillnommen.se

Tack för att du hjälper till att skapa förutsättning för att Lillnömmen ska vara en fin hälsosam sjö in i framtiden!

 

Ja, genom att köpa fiskekort i Lillnömmen bidrar du till en förbättrad sjö. Delägarna och stämman har fattat ett långsiktigt och viktigt beslut - att intäkter från fiskekort i så hög utsträckning som möjligt ska gå tillbaka till att investera i sjön och i åtgärder som leder till att förbättra för fisk- och djurliv i och runt Lillnömmen.